INFLUENCERBUL, Influencerbul danışmanlık dijital pazarlama ajansı Yaratıcıların gizli bilgilerinin korunması haklarını gözeterek sizlere daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için sizlere ait bazı kişisel verileri işlemektedir. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında tarafınıza ait hangi tür kişisel verilerin, hangi koşullarda, hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır.

Kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem işleme anlamına gelmektedir.

Sizlere ait kişisel verilere ilişkin ne tür işlemler yapıldığı hakkında lütfen aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okuyarak inceleyeniz. Gerektiği takdirde ileride incelemek adına işbu Politika’nın çıktısını almanızı tavsiye ederiz. Bu Politika’yı kabul edip bir sonraki aşamaya geçmekle işbu Politika’da yazılı olan hususları ve kuralları okuyup kabul etmiş olacaksanız. Kişisel verilerinizin işlenmesini istemiyorsanız Site’ye kayıt olarak erişim sağlamamanız, Hizmet’ten istifade etmemeniz ve bir sonraki adıma geçmemeniz gerekmektedir.

İşbu Politika’da büyük harfler ile başlayan kelimeler Kullanım Koşulları ve Sözleşme’de kendilerine atfedilen anlamları taşıyacaktır.

1. Tarafımızca İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınızca Doğrudan Verilen Kişisel Veriler:

Kullanıcı adınız, şifreniz, telefon numaranız, sosyal medya linkleriniz, e-posta adresiniz, ikametgâh adresiniz ve IP adresiniz

Ödeme yötemi olarak kredi kartınız ve T.C. kimlik numaranız

Hesabınız için vermiş olduğunuz profil bilgileriniz (adınız, soyadınız, adresiniz, cinsiyetiniz, yaşınız)

İçerik (ses ve görüntünüz dahil)

Reklam Veren ile aranızda geçen iletişim ve mesajlar

Kişisel eğilimleriniz, tercihleriniz, alışkanlıklarınız ve hobileriniz hakkındaki bilgiler

Mesleğiniz

Konumunuz

Sosyal Medya Mecraları’ndan Edinilen Kişisel Veriler

İşbu Politika’yı kabul ederek ve onaylayarak, tarafınıza ait Sosyal Medya Mecraları’nda bulunan hesap veya hesaplardan edinilen her türlü kişisel verinizin Şirket tarafından işlenebileceğine onay verdiğinizi peşinen ve gayri kabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Toplanılan kişisel veriler işbu Politika’da belirtilen belirli kullanımlara ek olarak, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde de kullanılabilir:

Kimliğinizi belirlemek ve Site’ye kayıt için koşulları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmek

Diğer iş ortaklarımızla koordineli olarak onların sunduğu hizmetleri size sunmak amacıyla kaydınızı almak

Site’nin ve Site aracılığıyla verilen Hizmet’in işlerliğini ve fonksiyonelliğini sağlamak

İçerik’in Sosyal Medya Mecralar’ında paylaşılmasına yardımcı olmak

Site üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler ile ilgili tarafınıza bilgi sağlamak ve pazarlama materyalleri sunmak

Yeni ürünler ve özellikler geliştirip test etmek

Hizmet ile ilgili teknoloji sorunlarını teşhis etmek ve/veya düzeltmek

Şikayet ve sorularınızı yanıtlamak ve Şirket ile aranızdaki iletişimin sağlanması

Anket yanıtlamak ve pazar araştırmalarında bulunmak

Bilgilerinizi güncellemek

Hizmet ve Site hakkında fikirlerinizi ve yorumlarınızı almak

Tarafınıza gerekmesi durumunda yasal ve idari bildirimler göndermek

Tablet ve/veya telefon cihazınızda yer alan INFLUENCERBUL uygulamasını otomatik olarak güncellemek

3. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durumlar hariç olmak üzere yazılı veya sözlü açık onayınız olmadan Şirket dışındaki üçüncü taraflara verilmez.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılabileceği Taraflar:

İçerik ve size ait kişisel veriler, Şirket’in bağlı olduğu şirketler grubuna resmi olarak bağlı olan veya bu gruba bağlı hale gelen işletmelerle (“İştirakler”) paylaşılabilir ve bunlara aktarılabilir. İştirakler İçerik ve/veya kişisel verilerinizi Hizmet’i ve İştiraklerin kendi hizmetlerini sunmaya ve iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanabilir.

İçerik ve/veya kişisel verileriniz Hizmet’in sunulmasına yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlarla (“Hizmet Sağlayıcılar”) paylaşılabilir. Hizmet Sağlayıcıları İçerik ve/veya kişisel verilerinize Hizmet’i sunmak için gereken ölçüde ve makul gizlilik koşullarına uygun olarak erişebilecektir.

İçerik ve/veya kişisel verileriniz sizlerle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonimleştirilerek paylaşılabilir. Anonimleştirilen bu İçerik ve/veya kişisel veriler Şirket’in reklam verenleri ve iş ortakları dahil ancak bunlar sınırlı olmamak üzere Şirket’in münhasır takdir hakkına bağlı olarak diğer üçüncü kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla paylaşılabilir.

Şirket, İştirakler ve/veya Hizmet Sağlayıcıları İçerik ve/veya kişisel verilerinizi denizaşırı ve sizin bulunduğunuz ülke dışında dünya çapında başka ülkelere aktarma hakkına sahiptir.

Yönetim Değişimi:

Şirket’in veya varlıklarının veya Şirket hisselerinin bir bölümünün veya tamamının başka bir kuruluşa satılması veya başka bir şekilde devredilmesi halinde (örneğin birleşme, iktisap, iflas, fesih, tasfiye gibi bir işlem sırasında), İçerik ve/veya kişisel verileriniz satılan ve/veya devredilen ürünler arasında olabilir veya alıcılarla işlem amacı ile orantılı olarak paylaşılabilir.

Yasal Taleplerin Yerine Getirilmesi:

Şirket yasal bir talebin (arama izni, mahkeme emri veya mahkeme celbi gibi) yerine getirilmesi için kişisel verilerinizi ilgili makamlarla paylaşma hakkına sahiptir. Ayrıca Şirket tarafından gerekli olduğunun düşünülmesi durumunda, kişisel verileriniz burada belirtilen amaçlar çerçevesinde paylaşılabilir: Dolandırıcılık ya da herhangi bir başka yasadışı faaliyeti saptamak, önlemek ve araştırmak; soruşturma kapsamında sizi, Şirket’i ve diğer üçüncü kişileri korumak ve ölüm ve muhtemel fiziksel yaralanmaları önlemek.

Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Site’nin yasal mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla kişisel verileriniz işlenebilir ve paylaşılabilir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Güvenliği

Hizmet aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz ve/veya İçerik, Türkiye’de veya Şirket’in, İştiraklerin ve/veya Hizmet Sağlayıcıların tesislerinin bulunduğu başka bir ülkede işlenebilir.

Hizmet’i kullanarak, kişisel verilerinizin ve/veya İçerik’in Türkiye’ye veya Şirket’in, İştiraklerin veya Hizmet Sağlayıcıların tesislerinin bulunduğu başka bir ülkeye aktarılmasına ve işbu Politika’da belirtilen şekilde kullanılmasına ve ifşasına izin verdiğinizi kabul edersiniz.

Hizmet aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi güvende tutmak için ticari ve teknik açıdan makul güvenlik önlemleri alınmaktadır ve hesabınıza erişmenize izin vermeden önce kimliğinizin doğrulanması için makul yöntemler (benzersiz bir şifre istemek gibi) Şirket tarafından kullanılabilir. Ancak, Şirket internet ortamının kendi doğasından kaynaklanan özellikleri itibarıyla işlenen kişisel verilerin güvenliğini mutlak surette garanti edemez ve/veya kişisel verilerinizin erişilemez, ifşa edilemez, değiştirilemez ve/veya yok edilemez olduğuna dair hiçbir surette garanti veremez.

Benzersiz şifrenizin ve Site’de yer alan bilgilerinizin gizliliğinin korunması ve sizle Şirket arasındaki e-postalara erişimi kontrol etmek bizzat sizin sorumluluğunuzdadır.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Yasal Haklarınız

Kendi Hesap ayarlarınızı değiştirerek istediğiniz zaman güncelleme hakkına sahipsiniz.

İşlenen kişisel verilerinizin güncel ve gerçeğe uygun olması için, Site aracılığıyla Şirket’e doğrudan vermiş olduğunuz bilgilerde (e-mail vb.) herhangi bir değişiklik ve/veya güncelleme olması durumunda değiştirilen veyahut güncellenen bilgiyi derhal işbu Politika’da belirtilen yollardan herhangi birisi ile Şirket’e iletmeniz gerekir. Tarafınıza ait bilgilerin güncel ve gerçeğe uygun olmaması durumunda doğabilecek zararlardan Şirket sorumlu değildir.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek, işlenen kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçün kişileri öğrenmek, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesi için işbu Politika’da gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesini, silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmek için işbu Politika’da gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Talebiniz doğrultusunda, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi yahut yine talebiniz doğrultusunda kişisel verilerinizin silinmesi veyahut yok edilmesi hallerinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi için işbu Politika’da gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmek suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bununla birlikte; ilgili mevzuat kapsamında ileteceğiniz taleplerinizin Şirket tarafından karşılanması Şirket açısından ayrıca bir maliyeti gerektirirse, ilgili makamlarca belirlenen tarifedeki ücreti ödenmesi Şirketçe talep edilebilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi:

Kişisel verileriniz Site’den ve Hizmet’ten istifade etmeye devam ettiğiniz sürece saklanacaktır. Site’de yer alan kaydınız sona ermesine rağmen Şirket, raporlama ve analitik analiz amaçlarıyla şu platform kullanıcı adı, isim, yaş ve cinsiyet bilgilerini işleyebilir.

Kişisel verileriniz elde edilmiş oldukları amaçlar bakımından gerekli olandan daha uzun süre veya yürürlükteki mevzuatta öngörülenden daha uzun süre işlenmeyecektir.

6. Çocukların Gizliliği

Şirket tarafından 18 yaşından küçük hiç kimseden bilerek kişisel veri toplanmamaktadır, talep edilmemektedir ve bu kişilerin Site’den faydalanmalarına ve/veya Site’ye kayıt yaptırmalarına bilerek izin verilmemektedir. Site, Hizmet ve içerikleri 18 yaşından küçük çocuklara yönelik değildir. 18 yaşından küçük bir çocuktan ebeveyninin onayı olmadan kişisel verilerinin toplanıldığının fark edilmesi durumunda, bu kişisel veriler mümkün olduğunca kısa bir sürede silinir. 18 yaşından küçük bir çocuğa ait kişisel verilerin Şirket tarafından işlendiğini düşünmeniz durumunda, işbu Politika’da belirtilen yollardan herhangi birisini kullanarak iletişime geçmeniz gereklidir.

7. Diğer İnternet Siteleri ve Hizmetler

Şirket Site aracılığıyla erişilen veya Site’den bağlantı verilen hiçbir internet sitesinin veya hizmetin uygulamalarından, bulundurdukları içerikler ile gizlilik, veri koruma ve işleme, çerez politikaları ile kullanım şartlarından sorumlu değildir. Site’den başka bir internet sitesine veya hizmete gitmek için bir bağlantı kullanmanız durumunda, işbu Politika’nın o üçüncü taraf internet sitelerinde veya hizmetlerinde geçerli olmadığını bildiğinizi kabul edersiniz. Site’de bağlantısı olanlar dâhil, üçüncü taraf internet siteleri veya hizmetlerinde gezinmeniz ve etkileşimde bulunmanız, üçüncü tarafın kendi kurallarına ve ilkelerine tabidir. Ayrıca, kendi kişisel verilerinize erişmesine izni verdiğiniz üçüncü taraflardan Şirket’in sorumlu olmadığını ve üzerlerinde herhangi bir kontrolünün söz konusu olmadığını bildiğinizi kabul edersiniz. Üçüncü taraf bir internet sitesini veya hizmetini kullanmanız ve size ait kişisel verilere erişilmesine izin vermeniz durumunda, bunun riski tamamen kendi size aittir.

İçerik’in Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılması ile söz konusu İçerik’in paylaşılan Sosyal Medya Mecraları’nın kurallarına ve koşullarına tabi olacağını ve bu kapsamda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

8. Şirket ile İletişim ve Şirket Tarafından Gönderilen E-postalar ve Bildirimler

İşbu Politika hakkında sorularınız, düşünceleriniz veyahut talepleriniz olması durumunda, aşağıda belirtilmiş olan iletişim kanallarından herhangi birisini kullanarak Şirket ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. team@influencerbul.com e-mail adresinden.

Hizmet’in sunulması ile ilgili herhangi bir eksiklik, aksaklık, arıza veyahut benzeri bir durumun söz konusu olması halinde, Şirket bu durumu bildirmek amacıyla size e-posta gönderebilir veyahut kendisinin uygun gördüğü farklı bir şekilde sizinle iletişime geçebilir.

9. Gizlilik Politikasına İlişkin Değişiklikler

Şirket işbu Politika’yı zaman zaman değiştirebilir ve/veya güncelleyebilir. İşbu Politika’da herhangi bir değişiklik veyahut güncelleme olması durumunda, bu durum tarafınıza olup ayrıca onayınız alınacaktır. Böyle bir durumda Politika’yı gözden geçirmeniz, değişiklikleri ve güncellemeleri onaylamamanız durumunda Site’den kaydınızı derhal silmenizi ve Site’yi Hizmet’i kullanmayı bırakmanızı öneririz. Değişiklikler veya güncellemeler mevcut koşullara uygun olarak başka biçimlerde bildirilebilir.